Åklagare

Åklagaren är viktig under en rättegång

Åklagaren är en nyckelperson i det svenska rättssystemet.

I det svenska rättsväsendet så är åklagaren en mycket viktig person och en drivkraft som måste till för att man ska kunna genomföra rättegångar och skipa rättvisa i samhället. Nu är det inte bara under själva rättegången som åklagaren får en viktig roll, faktum är att det är en åklagare som kommer att genomföra en förundersökning för att bedöma ett brott. Det här betyder att åklagaren samarbetar tätt med polisen. Man kan säga att huvuduppgifterna för åklagaren är att utreda brott, att besluta om åtal ska väckas eller inte, samt att framträda i domstol då det blir en rättegång.

Under rättegången

Under rättegången så är det åklagarens uppgift att bevisa att den som är åtalad för ett brott faktiskt är skyldig. Det här görs på ett sakligt vis där man lägger fram bevis och även förhör den som står som åtalad. Det är dock viktigt att förstå att åklagaren ska vara objektiv och om det är så att det finns information som kan vara till den åklagades fördel så måste åklagaren även presentera denna. Under rättegången så kommer åklagaren att lägga fram brottet och förklara hur det har utförts. Det här kallas för sakframställan, alltså att man ställer fram saken, det vill säga brottet som har begåtts och hur. Den information som läggs fram under den här delen av rättegången kommer från förundersökningen.

När det har klargjorts vad brottet handlar om så blir det dags för bevis och här kommer åklagaren att ta fram de sakliga bevis som finns och även ta tillfället i akt att ställa frågor till den åklagade och eventuellt till vittnen som man tar in. Det är också vanligt att man här förhör eventuella brottsoffer.

När förhör och bevisläggningen är klar så får åklagaren ge en slutplädering och det är en slags sammanfattning av allt som har sagts. Här kommer åklagaren att ge sin bild av det som har kommit fram under förhören och med hjälp av de bevis som finns. Det är också en åklagares jobb att i detta skede ge förslag på straff för den som har åtalats. Innan domstolen kommer att börja sin diskussion om rättsärendet så kommer den som åtalats att få ytterligare en chans att uttala sig. Beslutet om straff eller friande fattas av domstolen och det här beslutet kallas för en dom. Domen är vanligtvis redo efter en till två veckors tid efter det att man har avslutat rättegångsförhandlingen.

Hur blir man åklagare?

För att bli åklagare så måste man vara svensk medborgare, ha en jur. kand-examen och tingsmeritering. Det är Åklagarmyndigheten som utbildar och som ansvarar för att alla åklagare i Sverige har den kunskap och erfarenhet som behövs för att arbetet ska kunna utföras på ett bra sätt. Utbildningen hos Åklagarmyndigheten innefattar både teori och praktik och grundutbildningen består av två perioder. Man kan säga att det här är en rätt så intensiv utbildning där man arbetar samtidigt som man genomgår viktiga kurser. En del av åklagarutbildningen innebär också praktik hos polisen vilket är viktigt eftersom åklagaren arbetar en hel del tillsammans med Polismyndigheten.