Advokat

Att var advokat är ett ansvarfullt yrke.

En advokat har många viktiga uppgifter och stort ansvar.

Att vi ser på advokater med lite extra respekt är inte så konstigt, det är trots allt så att det krävs en hel del av den som får kalla sig för advokat. Till skillnad från juristtiteln som kan användas av den som har avlagt en jur.kand.-examen så är advokat titeln skyddad av lag. Det är bara den som är ledamot i Sveriges advokatsamfund som får använda sig av titeln, och det är inte särskilt lätt att bli medlem i detta samfund. Rent praktiskt så kan advokaten arbeta som rådgivare och ge olika typer av juridiska tjänster. Dessutom så kan han eller hon biträda en klient inför domstolar och inför myndigheter.

Hur blir man advokat?

För att bli advokat så måste man först bli jurist. Efter fem års juridisk utbildning så krävs det ytterligare tre års praktik inom en juridisk verksamhet, som biträdande jurist på en advokatbyrå eller arbete inom egen juridisk byrå. När man har levt upp till de här grundkraven och man har fått en advokatexamen så kan man ansöka om att få bli ledamot i Advokatsamfundet. För att få bli ledamot så ska man ha en ordnad ekonomi, anses vara redbar och även ha en personlighet som lämpar sig för advokatyrket. Det här är sådant som kommer att avgöras av Advokatsamfundet som noga undersöker varje person som ansöker om att få bli ledamot.

När man väl har fått titeln advokat så fortsätter arbetet med att hålla sig ständigt uppdaterad. Som advokat så ska man nämligen lägga minst 18 timmar per år på vidareutbildning.

God advokatsed

Advokater måste följa det som kallas för god advokatsed och det här är regler som antas och utformas av Advokatsamfundets styrelse. De här reglerna innefattar till exempel saker som hur en advokatbyrå ska skötas och hur mycket en advokat ska ta betalt. Dessutom så talar man om jäv som innebär att en advokat kanske inte kan förbli oberoende i ett visst rättsfall. Alla advokater är skyldiga att vara lojala med sin klient och det här är verkligen viktigt för att ett rättssystem ska fungera. När man anlitar en advokat så ska man kunna vara säker på att han eller hon kommer att göra sitt yttersta för att hjälpa till. Ibland kan det här leda till att folk upplever att advokater är känslokalla då de representerar en person som anses vara en brottsling, men då ska man komma ihåg att det faktiskt händer att folk blir oskyldigt åtalade och att man då måste ha en advokatsed som gör att klienten får det skydd och den hjälp som gör att han eller hon kan frias från de falska anklagelserna. Det här blir ju svårt att få utan att man även erbjuder det motsatta, nämligen att en person som faktiskt är skyldig till brott försvaras av sin advokat. När en advokat försvarar den som är åtalad i ett brottsmål så kallas han eller hon för försvarsadvokat. Försvarsadvokaten kan förordnas som offentlig försvarare eller vara privat.